Hoofdmenu

•Gastouderopvang Scrapelle is aangesloten bij meerdere geregistreerde gastouderbureaus en neemt jullie kind(eren) aan via hun.
Op deze manier komen jullie in aanmerking voor een tegemoetkoming (Kinderopvangtoeslag) van de overheid.

•Wanneer jullie kind bij mij inde opvang komt, worden er onderling afspraken gemaakt en verwerkt in een overeenkomst(en), waarna deze door jullie ondertekend en geretourneerd dient te worden. Vanaf dat moment is de opvangplaats van jullie kind gegarandeerd.

•Ik hanteer het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau en sta hier dan ook volledig achter.

•Jullie kind wordt opgevangen in een hygiënische omgeving en krijgt voldoende rust, gezelligheid, warmte, geborgenheid en veiligheid!

•Met betrekking tot veiligheid en hygiëne wordt er jaarlijks door het gastouderbureau een veiligheid- en gezondheidsinventarisatie van mijn woning opgenomen.
De GGD heeft de woning ook goedgekeurd waardoor ik geregistreerd ben in het Landelijk Register Kinderopvang.

•De kinderen krijgen veel tijd voor vrij spelen, maar spelen ook in groepsverband d.m.v. het uitvoeren van een gezamenlijke activiteit.
Op deze manier leren kinderen samen te spelen en om rekening te houden met elkaar. Ook is er gelegenheid voor creatieve uitspattingen als tekenen, knutselen en verven.

•Ik werk met thema's. Voorbeelden zijn: Winterpret, ridders en prinsessen, herfst en kabouters, rupsen en vlinders etc. Gedurende 3 weken worden er rondom een thema activiteiten aangeboden. Deze hebben tot doel de ontwikkeling te stimuleren. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met de individuele vaardigheden van elk kind.

•De kinderen kunnen zowel binnen als buiten in de tuin spelen. We gaan ook regelmatig naar een speeltuin, park en bibliotheek. Natuurlijk is dit afhankelijk van het weer en groepsgrootte/samenstelling.

•Elk kind krijgt persoonlijke aandacht in huiselijke sfeer, waarbij er aan zijn/haar ontwikkeling wordt gewerkt.

•Elk kind ontvangt een eigen schriftje waar wordt bijgehouden hoe het is gegaan die dag. De ouders/verzorgers kunnen hierin ook weer schrijven als er iets is wat ik moet weten.
Met het brengen en ophalen kan het soms druk zijn en hierdoor wordt zeker niks vergeten.

•Er worden individuele afspraken, omtrent de verzorging, slapen, eten/drinken, bijzondere zaken, allergieën et cetera, gemaakt naar aanleiding van de behoefte van de vraagouders én het kind, rekening houdend met de waarden en normen van zowel de vraagouder als gastouder.
Deze worden vastgelegd in een intakeformulier.

•Kinderen vanaf 2 jaar zullen met regelmaat op het potje/wc worden gezet om de zindelijkheid te trainen. Kinderen krijgen totdat zij volledig zindelijk zijn een luier om in verband met de hygiëne.

•Wanneer uw kind ziek is geweest óf niet helemaal lekker is, dan wel veranderingen te zien zijn in het lichamelijk gestel of medicatie/zalf gebruikt, dient er ten alle tijde telefonisch overleg plaats te vinden tussen gastouder en vraagouder, vóórdat het kind bij de gastouder wordt gebracht.